Сертифицированные средства индивидуальной защиты от ООО «ОРИГА». Украина, Харьков

 

ТМ «ORIGA» – один из признанных лидеров в швейной промышленности, специализирующийся на пошиве женской одежды с 2006 года. За 14 лет кропотливой работы нам удалось создать сильнейшее дизайнерское и конструкторское бюро, систематизировать складскую логистику, добиться регулярного обновления оборудования производства, а также заслужить любовь и призвание миллионов женщин по всему миру.

                                                                                                                                                                                    

В период развития пандемии COVID-19 и в условиях острого дефицита средств индивидуальной защиты компания «ORIGA» перепрофилирует свое производство.

Наша команда мобилизовала свои усилия и применила профессиональные знания для практичной борьбы с эпидемией, начав изготовление средств индивидуальной защиты одноразового использования от ООО «ОРИГА».

Мы предлагаем: 

 • Защитный комбинезон из ламинированного спанбонда 45-50 гр/м²
 • Защитный комбинезон из спанбонда 45-50 гр/м²
 • Защитный комбинезон DuPont™ Tyvek® 1422A
 • Защитный халат из ламинированного спанбонда 45-50 гр/м²
 • Защитный халат из спанбонда от 25 до 50 гр/м²
 • Защитный халат из 100% полиэстера 51г\м2
 • Защитную трёхслойную маску СМС

Наши преимущества:

 • Защитные средства, реализуемые от ООО «ОРИГА» являются сертифицированными в соответствии с ДСТУ EN ISO 13688:2016 “Одежда защитная. Общие требования (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)”. Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 14.19
 • Изготовление продукции осуществляется в масштабах одного производства, с использованием собственной технологической базы и современных защитных тканей высокого качества.
 • Выполнение и доставка товаров в кратчайшие сроки.
 • Наличие удобных способов оплаты заказов: наличный, безналичный, наложенный платеж (компания не является плательщиком НДС).
 • Компания открыта к новым предложениям по изготовлению других видов защитных средств одноразового использования. 

Средства индивидуальной защиты от ООО «ОРИГА» могут быть применимы для соблюдения санитарно-гигиенических требований в заведениях здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях, больницах (для посетителей), на предприятиях пищевой промышленности, в центрах предоставления парикмахерских и косметологических услуг, на других объектах и в учреждениях, деятельность которых требует соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, в оптовой и розничной торговле, в быту.

Команда «ORIGA» уверена, что взаимопомощь, поддержка и своевременное применение правильных мер поможет решить ряд вопросов и проблем в период чрезвычайной ситуации!

Оставайтесь под защитой вместе с «ORIGA»!

 

Телефоны для связи: 0973770901 – Ольга; 0976501498 – Алексей

 

 

 

 

Сертифіковані засоби індивідуального захисту від ТОВ «ОРІГА». Україна Харків

ТМ «ORIGA» - один з визнаних лідерів у швейній промисловості, що спеціалізується на пошитті жіночого одягу з 2006 року. Упродовж 14 років кропіткої роботи нам вдалося створити потужне дизайнерське і конструкторське бюро, систематизувати складську логістику, домогтися регулярного оновлення устаткування на виробництві, а також заслужити любов і покликання мільйонів жінок у всьому світі.

В період розвитку пандемії COVID-19 і в умовах гострого дефіциту засобів індивідуального захисту компанія TM «ORIGA» перепрофільовує своє виробництво.

Наша команда мобілізувала свої зусилля і застосувала професійні знання для практичної боротьби з епідемією, почавши виготовлення засобів індивідуального захисту одноразового використання від ТОВ «ОРІГА».

Ми пропонуємо:

 Захисний комбінезон із ламінованого спанбонду 45-50 гр / м²

 Захисний комбінезон зі спанбонду 45-50 гр / м²

 Захисний комбінезон DuPont ™ Tyvek® 1422A

 Захисний халат із ламінованого спанбонду 45-50 гр / м²

 Захисний халат зі спанбонду від 25 до 50 гр / м²

 Захисний халат зі 100% поліестеру 51г \ м2

 Захисну тришарову маску СМС

Наші переваги:

 Захисні засоби, що реалізуються від ТОВ «ОРІГА», є сертифікованими відповідно до ДСТУ EN ISO 13688 до: 2016 "Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688: 2013, IDT; ISO 13688: 2013, IDT) ". Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 14.19

 Виготовлення продукції здійснюється в масштабах одного виробництва, з використанням власної технологічної бази і сучасних захисних тканин високої якості.

 Виконання і доставка товарів у найкоротший термін.

 Наявність зручних способів оплати замовлень: готівковий, безготівковий, накладений платіж (компанія не є платником ПДВ).

 Компанія відкрита до нових пропозицій з виготовлення інших видів захисних засобів одноразового використання.

Засоби індивідуального захисту від ТОВ «ОРІГА» можуть бути застосовані для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних установах, лікарнях (для відвідувачів), на підприємствах харчової промисловості, в центрах надання перукарських і косметологічних послуг, на інших об'єктах і в установах, діяльність яких вимагає дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, в оптовій і роздрібній торгівлі, в побуті.

Команда TM «ORIGA» впевнена, що взаємодопомога, підтримка і своєчасне застосування правильних заходів допоможе вирішити ряд питань і проблем у період надзвичайної ситуації!

Залишайтеся під захистом разом з «ORIGA»!

Телефони для зв'язку: 0973770901 - Ольга; 0976501498 - Олексій

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo