Круглий стіл

 

Про пріоритети та рекомендації з розробки стандартів

у легкій промисловості на сучасному етапі

19 лютого 2019 року з метою визначення алгоритму дій для виробничих підприємств у вирішенні проблеми технічного регулювання відбувся Круглий стіл «Стан та пріоритети з розробки стандартів у легкій промисловості в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС», участь у якому взяли близько 40 експертів з розробки національних стандартів з відомств, наукових установ, випробувальних лабораторій, підприємств галузей легкої промисловості, а також організатори заходу - виконавча дирекція Асоціації «Укрлегпром» та спеціалісти Київської ТПП.

Серед спікерів – президент-голова правління Асоціації «Укрлегпром», президент Київської ТПП, голова ТК 125 «Легка промисловість», представники ДП «УкрНДНЦ», ГУ матзабезпечення ЗСУ Міноборони, Держпраці, ДП «Укрметртестстандарт», АДВЛ «Текстиль-Тест» КНУТД та галузевих підприємств текстильної, швейної, панчішно-шкарпеткової, шкіряної галузей.

В рамках дії Угоди про Асоціацію з ЄС та у зв’язку з державним рішенням про скасування ГОСТів, розроблених до 1992 року, галузевий бізнес зіткнувся з нагальною проблемою технічного регулювання. Адже у галузі діяло близько 1500 стандартів, майже 500 з них - не мають заміни.

У світовому виробництві товарів легкої промисловості станом на 1 січня 2019 року діє ряд міжнародних та європейських стандартів, зокрема: у текстильному виробництві – близько 600, у шкіряному ~ 70, швейному ~ 30, у виробництві взуття  ~ 50 стандартів.

У ході дискусії учасниками Круглого столу обговорено питання:

 • новацій і можливостей у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності галузевої продукції;
 • скасування галузевих ГОСТів СРСР у галузі легкої промисловості, однак можливості при бажанні керуватися ними як інструкцією;
 • стану, умов фінансування, необхідності системної розробки національних галузевих і міжгалузевих стандартів
 • контрольних функцій держави, у сфері забезпечення вимог безпеки продукції;
 • динаміки імплементації міжнародних стандартів у сфері легкої промисловості (ІSO, EN);
 • досвід Міноборони у розробці Технічних умов і Технічних специфікацій на продукцію для потреб Збройних Сил України, їх застосування на практиці;
 • досвід акредитованих лабораторій щодо визначення якості та безпечності  продукції легкої промисловості із застосуванням міжнародних стандартів;
 • впровадження систем і критеріїв управління якістю на виробництвах;
 • визнання вітчизняних сертифікатів якості на міжнародному рівні;
 • визначення обмеженого кола критеріїв оцінки якості та відповідності української продукції для її ефективного позиціонування на вітчизняному та світових ринках;
 • можливості розробки власних ТУ підприємств на продукцію тощо.

Відповідно до ст.56 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна поступово впроваджує європейські стандарти (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовано європейські стандарти (ДСТУ ISO, ДСТУ EN), добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеним у Додатку ІІІ до цієї Угоди. В Україні діють стандарти ISO та EN у разі їх затвердження Національним органом стандартизації (НОС) www.uas.org.ua. В іншому випадку ці стандарти можуть використовуватися як довідковий матеріал.

За інформацією голови галузевого техкомітету В.Омельченка під керівництвом ТК125 «Легка промисловість» на даний час розроблено і введено в дію 320 стандартів України, з них гармонізованих з міжнародними стандартами ISO та EN – 220, решта –ДСТУ. Також згідно з держпланом перевірки діючих стандартів України на відповідність законодавству, вимогам міжнародних стандартів, розвитку науки і техніки та інтересам держави, ТК125 проведено аналіз та видано висновки на понад 400 нормативних документів щодо їх подальшого застосування та необхідних робіт з приведення їх до вимог чинного законодавства.

Виробник має усвідомлювати переваги застосування чинного національного стандарту, розробленого відповідним ТК (для легкої промисловості – ТК125) з дотриманням процедур стандартизації і адаптованого до інноваційних досягнень, вимог міжнародних і регіональних стандартів та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції. Слід зазначити, що Мінекономрозвитку фінансує з Держбюджету лише національні стандарти, передбачені Додатком ІІІ Угоди з ЄС, в якому немає продукції легкої промисловості.

Підсумовуючи дискусію, відзначено, що питання технічного регулювання та розробки стандартів у легкій промисловості потребує системного підходу, взаємодії зацікавлених сторін та об’єднання зусиль для його перспективного вирішення.

За результатами Круглого столу Асоціацією «Укрлегпром» спільно з експертами від наукових установ, відомств та випробувальних лабораторій розроблено Рекомендації для використання у роботі виробничих підприємств та прийняття рішень у вирішенні проблеми технічного регулювання.

Рекомендації для підприємств легкої промисловості щодо застосування стандартів, оцінки якості та відповідності продукції:

 • користуватися чинними національними стандартами, що були розроблені та гармонізовані з міжнародними (див. Повний перелік державних стандартів України https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/dstu-catalog-2019-01-01.xls);
 • ініціювати включення до плану стандартизації європейських та міжнародних стандартів методами підтвердження або перекладу;
 • у разі потреби приймаються рішення щодо розробки необхідних нових національних стандартів (ДСТУ) підприємством (або спільно з іншими подібними підприємствами підгалузі для зменшення фінансових витрат на розробку);
 • розробка ключових галузевих стандартів з визначеними суттєвими  критеріями оцінки якості продукції (доцільно спільними зусиллями кількох підприємств для мінімізації витрат);
 • розробка підприємством власних технічних умов (ТУ) на кожен вид продукції (за бажанням - реєструються ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та вносяться в автоматизовану базу даних “Технічні умови України” www.csm.kiev.ua);
 • врахувати, що Міноборони розроблені нові (гармонізовані) нормативні документи на речове майно для потреб Збройних Сил України, якими можливо керуватися при виробництві подібної продукції невійськового призначення (у якості рекомендацій);
 • діє Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 27.08.2008 №761 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2008-%D0%BF);
 • діє Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів (постанова КМУ від 14.01.2009р. №13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13-2009-%D0%BF) .
 • діє Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу (постанова КМУ від 09.06.2011р. №632 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2011-%D0%BF);
 • діє наказ Мінохорониздоров’я від 29.12.2012 №1138 «Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги». (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13). Однак, даний СанПіН потребує осучаснення та гармонізації з міжнародними нормами, особливо в частині, що стосується дитячого асортименту.

 

Для скоординованої взаємодії у сфері технічного регулювання та розробки стандартів пропонуємо активно співпрацювати з наступними провідними організаціями у легкій промисловості:

 • ТК 125 «Легка промисловість», голова - Омельченко Василь Дмитрович,                                тел. (044) 482-54-38, tk_125@i.ua;
 • ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», начальник науково-технічного центру підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості та засобів індивідуального захисту Гілевіч Юлія Володимирівна,                    тел. 044 526-03-88, certlp@ukrcsm.kiev.ua.

Асоціація «Укрлегпром» готова надавати необхідну координаційну та комунікаційну допомогу у пошуку підприємств-партнерів для спільної розробки тих чи інших нормативних документів з метою мінімізації фінансового навантаження на виробників. Тел. 044 528-14-24, ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua.

 

Матеріали надано  Асоціацією  «Укрлегпром»

 

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo