Удосконалено порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Удосконалено порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Шановні колеги!

Нарешті нам з Вами вдалося вивести легку промисловість із зони підвищеної небезпеки!

 

10 квітня 2019 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №330 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

За ініціативою вітчизняних виробників та підтримки Прем’єр-міністра України   легку та текстильну промисловість нарешті виключено з Переліку устаткування підвищеної небезпеки машин, механізмів, устаткування, і пункт 6 Додатку 3 Постанови КМУ №1107 від 26 жовтня 2011 р., викладено тепер у наступній редакції (без згадування легкої):

“6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.”

 

З історії питання:

 Проблема щодо зарегульованості і витратності Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання була озвучена вітчизняними виробниками перед Прем’єр-міністром України В.Б.Гройсманом під час робочої зустрічі у м.Богуслав ще 2 лютого 2018 року, зокрема щодо абсурдності віднесення основного (навіть найпростішого) виробничого обладнання легкої промисловості до даного Переліку підвищеної небезпеки, що змушувало підприємства галузі отримувати спеціальні дозволи на введення в експлуатацію кожної одиниці будь-якого електрообладнання, навіть найпростішого (наприклад, швейні та вишивальні машини, тощо), які надаються на кожну одиницю техніки при наявності експертних висновків та видаються на комерційній основі.

Таку експертизу ми розцінюємо як податок на технічне переоснащення. Адже виробничі підприємства галузі протягом року систематично перевіряються органами Держпраці (у тому числі регіональними) на предмет наявності у них дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) усіх машин, механізмів, устаткування, яке необґрунтовано віднесено до підвищеної небезпеки, а це призводить до систематичного блокування роботи підприємств та значних додаткових фінансових витрат на отримання дозволів на кожну одиницю техніки та сплату штрафних санкцій тощо.

Таким чином, Асоціація «Укрлегпром»  шляхом численних переписок, аргументів, обґрунтувань, пояснювальних записок, нарад, робочих зустрічей з Мінсоцполітики, Держпраці, Мінекономрозвитку, доручень КМУ  впродовж  року намагалися все-таки дійсно зробити дерегуляцію даної сфери  для легкої промисловості та подолати  бюрократичний механізм безкінечних міністерських погоджень і узгоджень.

Нарешті це подолано!  Дорученням  Прем’єр-міністра (останнє до листа Асоціації «Укрлегпром» від 01.03.2019 №1-44) спільно змогли переконати Держпраці та Мінсоцполітики зробити це виключення саме для легпрому.

Далі буде, бо пунктів ще багато, вони складні, системні і потребують постійної уваги й зусиль усіх сторін. Пропонуємо долучитися до системи дерегуляції.

 

 Р.S. Увага! Дотримання безпечних умов праці на підприємствах та правил/ інструкцій безпечної експлуатації обладнання ніхто не відміняв. До галузі буде підвищена увага у разі (не дай Бог!) нещасних випадків на виробництві.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 р. № 330

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Строк видачі (продовження строку дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі (продовженні строку дії) становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (у разі продовження строку дії дозволу — документів, зазначених в абзацах п’ятому і шостому пункту 15 цього Порядку).”.

2. Пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п’ять років.

Строк дії дозволу продовжується:

Держпраці — на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 додатка 2;

територіальним органом Держпраці — на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці третьому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.”.

 

 

3. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

після слів “за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки” доповнити словами “під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у цьому дозволі”;

2) пункт 6 додатку 3 викласти в такій редакції:

“6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та
поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.”.

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром».

 

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo