Виставка взуття "ExpoShoes Online Україна"

Виставка взуття "ExpoShoes Online Україна" - професійний проєкт для підприємців сфери бізнесу взуття та аксесуарів. Прямі угоди, гарантії, безпека. Без 

посередників і переплати.

Наш проєкт є одним з найперших і єдиних професійних онлайн розробок на пострадянському просторі, який адаптовано під стандарти взуттєвого бізнесу для комфортнішої та безпечнішої роботи між замовниками та виробниками.

Ґрунтуючись на досвід ведення взуттєвого бізнесу оптово-роздрібної тематики з кінця 1999 року, 9 років тому ми створили виставку взуття. "ExpoShoes Online Україна". Виставка онлайн була розроблена і реалізована нами на базі домену https://exposhoes.com.ua (expo - виставка, shoes - взуття). Це незалежний і не дуже витратний для виробників проєкт. Основним критерієм і альтернативою виставки, що проводиться в мережі інтернет, стала цінова доступність на розміщення товарів у каталозі свого підприємства і можливість отримання з нього замовлень 24/7/365.


 

Унікальна система чесної і взаємовигідної роботи

 1. Модерована база клієнтів порталу по групах;
 2. Отримання сповіщення про замовлення на e-mail;
 3. Виробник на сайті бачить фотографії замовлених моделей; розмірну (стандартну або свою) комплектацію у форматі "36х1 37х2 38х2 39х1"; кількість пар і ростовок на одну модель; загальну вартість кожної ростовки і сумарну вартість прийнятого замовлення, незалежно від кількості і різноманітності товарів, знижок та акцій на будь-які моделі; також бачить коментарі до замовлення від замовника, його побажання, за що відповідає система "онлайн-менеджер";
 4. Самостійно обирається термін відшиву протягом 14 робочих днів (при відсутності на складі), і надсилається повідомлення замовнику в його історію ведення цього замовлення;
 5. Замовлення модерується. За наявності позитивної відповіді від замовника, виробник отримує на свій рахунок передплату від 30% до 100% від клієнта, після чого йому відкриваються дані (місто, перевізник, ПІБ, контактний номер телефону замовника);
 6. Перед відправкою виробник телефонує клієнту і тільки після доплати суми здійснює відправку;
 7. Замовник закриває замовлення і отримує сезонну гарантію від виробника.
   

 

"Фішки" виставки взуття онлайн

 1. Популяризація підприємства завдяки вже існуючих покупців, бази яких формуються по розділах їх діяльності (18000 осіб, які вже самостійно здійснили реєстрацію на сайті). Впізнаваність досягається зважаючи на обране місце (послуга TOP), конкурентну цінову політику, вдалих моделей і фотографії (стандарт до 2000 позицій);
 2. Унікальні можливості просування і залучення клієнтів: безкоштовні і платні публікації новин (з розсилкою та без), банерна система, перевірки кошиків за марками, статистика відвідувань користувачами, чесні звіти по користувачам і відвідинам, інші цікаві функції;
 3. Немає сайту, але є клієнти? Свій сайт на нашій платформі з системою "Код-Транзит". Надайте гостьовий вхід за паролем для своїх клієнтів без реєстрації на сайті. Отримуйте від них замовлення через сайт, навіть інкогніто;
   
 4. Набирайте конструктором необхідні для роботи функції, з огляду на наявність коштів;
 5. Збільшуйте продажі за допомогою акцій, налаштувань курсу валют і знижок за кількістю для каталогів, моделей і групи товарів;
   
 6. Гнучка система розміщень підприємств від 6 до 12 місяців за вибором;
 7. Бонуси за лояльністю кожні 60 місяців, що додатково здешевлює функції проєкту за умови довгої співпраці;
 8. З нами буде набагато дешевше (приблизно в 10 разів), ніж створювати свій сайт і "просувати його в пошукових системах Google " за допомогою реклами. Google любить наш сайт і добре індексує!
 9. Наш професійний досвід - 20 років у бізнесі продажів взуття оптом та уроздріб.
   


Сучасний бізнес виробництва і продажу трансформується до умов сучасного ринку. Приєднуйтесь до нас!
 

Наші контакти:

+38 097 039 9 111
+38 095 038 9 111

================================================================

 

 

Виставка взуття "ExpoShoes Online Україна"- професійний проєкт для підприємців сфери бізнесу взуття та аксесуарів. Прямі угоди, гарантії, безпека. Без посередників і переплати.

Наш проєкт является одним из первых и единственных профессиональных онлайн проєктов на постсоветском пространстве, который адаптирован под стандарты обувного бизнеса для более безопасной работы заказчиков и производителей.

Основываясь на опыте ведения обувного бизнеса оптово розничной тематики с конца 1999 года, 9 лет назад мы создали выставку обуви "ExpoShoes Online Украина". Выставка онлайн была разработана и запущена нами на базе домена https://exposhoes.com.ua (expo - выставка, shoes - обувь). Это независимый и не сильно затратный для производителей проєкт. Основным критерием и альтернативой выставки, проводимой в сети интернет, стало ценовая доступность на размещение товаров в каталоге своего предприятия и возможности принятия из него заказов 24/7/365.


 

Уникальная система честной и взаимовыгодной работы.

 1. Модерируемая база клиентов портала по группам;
 2. Получение оповещение о заказе на E-Mail;
 3. Производитель видит фотографии заказанных моделей; размерную (стандартную или свою) комплектацию формате "36х1 37х2 38х2 39х1"; количество пар и ростовок на одну модель; общую стоимость каждой ростовки и суммарную стоимость принимаемого заказа вне зависимости количества и разнообразности товаров, скидок и акций на те или иные модели в заказе системой "онлайн-менеджер", также видит комментарии к заказу от заказчика, его пожелания;
 4. Самостоятельно выбирается время отшива до 14 рабочих дней (при отсутствии на складе) и отвечается сообщением заказчику в его историю ведения данного заказа;
 5. Заказ модерируется. При положительном ответе заказчиком, производитель получает на свой счет предоплату от 30% до 100% от клиента, после чего ему открываются данные (город, перевозчик, ФИО, контактный номер телефона заказчика);
 6. Перед отправкой производитель созванивается с клиентом и только после доплаты суммы производит отправку;
 7. Заказчик закрывает заказ и получает сезонную гарантию от производителя.
   

 

"Фишки" выставки обуви онлайн

 1. Популяризация предприятие благодаря уже существующих покупателей, базы которых формируются по разделам их деятельности (18000 человек, которые лично прошли регистрацию на сайте). Узнаваемость достигается исходя из выбранного места (услуга TOP), конкурентной ценовой политики, удачных моделей и фотографий (стандарт до 2000 позиций);
 2. Уникальные возможности продвижения и привлечения клиентов: бесплатные и платные публикации новостей (с рассылкой и без), баннерная система, проверки корзин по маркам, статистика посещений пользователями, честные отчеты по пользователям и посещениям, другие интересные функции;
 3. Нет сайта, но есть клиенты? Свой сайт с системой "Код-Транзит". Предоставьте гостевой вход по паролю для своих клиентов без регистрации на сайте. Получайте от них заказы через сайт даже инкогнито;
   
 4. Набирайте конструктором необходимые для работы функции, исходя из наличия средств;
 5. Увеличивайте продажи с помощью акций, настроек курса валют и скидок по количеству для каталогов, моделей и группы товаров;
   
 6. Гибкая система размещений предприятий от 6 до 12 месяцев на выбор;
 7. Бонусы по лояльности каждые 60 месяцев, что дополнительно удешевляет функции проєкта при долгом сотрудничестве.
 8. С нами будет намного дешевле (примерно в 10 раз), чем создавать свой сайт и "продвигать его в поисковиках Google" с помощью рекламы. Google любит наш сайт и хорошо индексирует!
 9. Наш профессиональный опыт 20 лет в бизнесе продаж обуви оптом и в розницу.
   


Современный бизнес производства и продаж трансформируется под условия современного рынка. Присоединяйтесь к нам!
 

Наши контакты:
 

+38 097 039 9 111
+38 095 038 9 111

 


 

 

 

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo