Что делать местному производителю во времена разрушения экономики и общего спада покупательской способности?

 

2020 год останется в памяти всех народов планеты как переходный год. Все мы уже заметили, что нас усиленно толкают в цифровой мир. Многие крупные бренды закрывают в Европе свои магазины и полностью переходят на электронную коммерцию. Обороты крупнейшей торговой площадки Амазон выросли за 3 месяца более, чем на 40%. Именитые бренды, которые ранее не хотели иметь с Амазоном ничего общего, считая это ниже своего достоинства, пару месяцев назад заключили с торговым гигантом меморандум о сотрудничестве, получив определенные привилегии. Фейсбук недавно вывел на рынок свой полноценный модуль для электронной торговли. Мировая фэшн индустрия выходит в цифру.

Что же это означает для наших производителей? Это означает серьезный вызов – кто не последует этому тренду, тот будет вынужден уйти с рынка. Будут ли наши производители успешны в цифре, особенно на новых рынках? Да, считают наши западные эксперты, если производители поймут, как это правильно делать. Именно для создания комплексного понимания, что такое цифровая торговля в Европе, какие факторы нужно учесть, какую бизнес-модель выбрать, как оптимально создать бизнес-процессы и команду, был разработан курс «Онлайн-окно в Европу». Вы можете учиться в любое удобное вам время и проходить все материалы в своем темпе. В специально созданной группе вы можете задавать любые вопросы референтам курса и обмениваться между собой мыслями, спрашивать советы и обсуждать домашние задания.

Сегодня не стоит вопрос, нужно ли начинать электронную торговлю и расширять рынки. Важно быстрей начать с минимальными задержками и потерями. Первый поток стартует в середине июля. Запись на этот поток уже закрыта. Но в августе месяце откроется второй бонусный набор в октябрьскую группу.  Не пропустите эту возможность и подпишитесь в мессенджер на программу курса и обновления.

 

 

Детальніше про курс:https://kursy.shd.com.ua/

Що робити місцевому виробнику за часів руйнування економіки і загального спаду купівельної здатності?

2020 рік залишиться в пам'яті усіх народів планети як перехідний рік. Усі ми вже помітили, що нас посилено штовхають у цифровий світ. Багато великих брендів закривають в Європі свої магазини і повністю переходять на електронну комерцію. Обороти найбільшого торгового майданчика Амазон за 3 місяці збільшилися понад 40 %. Всесвітньо відомі бренди, які раніше не хотіли мати з Амазоном нічого спільного, вважаючи це нижче своєї гідності, пару місяців тому уклали з торговим гігантом меморандум про співпрацю, отримавши певні привілеї. Фейсбук нещодавно запровадив на ринку свій повноцінний модуль для електронної торгівлі. Світова фешн-індустрія виходить у цифровий формат.

Що ж це означає для наших виробників? Це означає серйозний виклик - хто не дотримується цього тренду, той буде вимушений піти з ринку. Чи будуть наші виробники успішними в цифрі, особливо на нових ринках? «Так, - вважають наші західні експерти, - якщо виробники зрозуміють, як це правильно робити». Саме для створення комплексного розуміння: що таке цифрова торгівля в Європі, які чинники треба врахувати, яку бізнес-модель вибрати, як оптимально створити бізнес-процеси і команду - був розроблений курс «Онлайн-вікно в Європу». Ви можете навчатися у будь-який зручний для вас час і проходити усі матеріали у своєму темпі. У спеціально створеній групі ви можете ставити будь-які питання референтам курсу і обмінюватися між собою думками, радитися і обговорювати домашні завдання.

Сьогодні не стоїть питання, чи треба починати електронну торгівлю і розширювати ринки. Важливо якнайшвидше розпочати з мінімальними затримками і втратами. Перший потік стартує в середині липня. Запис на цей потік вже закритий. Але в серпні відкриється другий бонусний набір до жовтневої групи. Не проминіть цю можливість і підпишіться у мессенджер до програми курсу і оновлення.

 

Произвольный текст в подвале сайта

© shveinoe-delo